Niedziela, 25 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Wakacyjne Staże Studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Wakacyjne Staże Studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po raz czwarty organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS). Partnerem projektu jest Akademia Obrony Narodowej. Staże odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu 2011 roku.

Dzięki zaangażowaniu władz akademickich, samorządów studenckich, dyrekcji bibliotek i mediów, program WSS z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2010 roku o jedno miejsce miesięcznego stażu w BBN ubiegało się 26 osób.

Nasz program kierujemy do młodych, ambitnych ludzi pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności, spraw wewnętrznych i administracji. Z naszą ofertą zwracamy się do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy są na lub po trzecim roku studiów, ale nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. Średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie może być niższa niż 4,0.

Studenci, którzy pozytywnie przejdą testy kwalifikacyjne 27 maja br., rozpoczną miesięczny staż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w jednym, wybranym przez siebie departamencie/wydziale. W tegorocznej edycji WSS przewidziano udział 22 stażystów.

Podczas stażu studenci będą mieli niepowtarzalną szansę na pogłębienie swoich zainteresowań oraz zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla Prezydenta RP.     

Szczegóły procesu kwalifikacyjnego

Etap I: Złożenie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego

 • Wypełniony elektronicznie formularz aplikacyjny należy przesłać do 18 kwietnia br. na adres rekrutacja@bbn.gov.pl w formacie *.doc
 • Aplikacje będą weryfikowane z uwzględnieniem predyspozycji do poszczególnych komórek BBN.

Ważne: Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań w formularzu aplikacyjnym dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu (do 140 osób, po 20 osób do poszczególnych komórek BBN) będą poinformowane drogą elektroniczną na podany w aplikacji e-mail, ewentualnie telefoniczną do 6 maja br.

Etap II: Test wiedzy

 • 27 maja br. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbywać się będzie II i III etap procesu rekrutacyjnego.
 • Komisja rekrutacyjna składać się będzie z przedstawicieli BBN oraz AON.
 • W dniu testu studenci będą zobligowani do przedstawienia dowodu tożsamości oraz wypełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji woli.
 • Test wiedzy składać się będzie z 40 pytań i obejmować będzie zagadnienia z merytorycznej działalności poszczególnych komórek BBN oraz bieżącej sytuacji w kraju i zagranicą.
 • Osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do III etapu. Przewidywany czas trwania: 30 min.

Etap III: Rozmowa kwalifikacyjna

 • W trakcie rozmowy zostanie sprawdzona m.in. wiedza ogólna i specjalistyczna kandydatów. Przewidywany czas trwania: 15 min.
 • Dane osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w BBN (imię, nazwisko, nazwę uczelni) opublikujemy na stronie internetowej do 6 czerwca br.

***

Osoby zakwalifikowane otrzymają propozycję miesięcznego stażu w BBN. Pierwszeństwo wyboru miesiąca odbycia stażu należy do osób, które zdobędą najwyższą liczbę punktów z części pisemnej i ustnej.

Na 7 dni przed rozpoczęciem stażu student będzie zobligowany do przedstawienia:

 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • zgody dziekana do odbycia stażu.

Tylko w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów pierwszego dnia stażu.

Ważne: Niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata do odbycia stażu.

Na wniosek stażysty, zamieszkałego poza Warszawą, w trakcie stażu organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Domu Studenta AON na koszt BBN (Regulamin IV edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego & 4 pkt 6).

Osoby, które ukończą miesięczny staż w BBN otrzymają Certyfikat Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Raport Oceny Stażysty.

Aplikacje kandydatów, którzy otrzymali ocenę pozytywną, ale nie zostali zakwalifikowani, będą przechowywane na liście rezerwowej w bazie danych.

Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze strony www.bbn.gov.pl

Pobierz pliki:

 

wss