Niedziela, 27 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Program praktyk Young Professionals w Biurze Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy

Program praktyk Young Professionals w Biurze Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy

Program praktyk Young Professionals w Biurze Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy to pierwszy tego rodzaju program organizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w Polsce. Praktykanci otrzymają szansę zdobycia doświadczenia w największym samorządzie terytorialnym w Polsce poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Biura a także możliwość obserwacji codziennej praktyki jego funkcjonowania. To pozwoli na poznanie jak działa Urząd Miasta i jednostki współpracujące. Pierwsze doświadczenie nabyte podczas praktyk będzie dobrym wstępem do dalszej kariery zawodowej w świecie finansów samorządowych.

Zadania praktykantów:
- zbieranie oraz analiza danych finansowych dot. zadłużenia krajowych i zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego
- uczestnictwo o spotkaniach z wewnętrznymi i zewnętrznymi jednostkami współpracującymi (biura Urzędu Miasta, banki, instytucje rynku finansowego, agencje ratingowe, itd.), mających na celu przybliżenie praktykantom zadań realizowanych w Biurze
- współudział w bieżących pracach Biura.

Od kandydatów oczekujemy:
• statusu studenta studiów licencjackich, studiów drugiego stopnia bądź absolwenta (preferowane kierunki to finanse, ekonomia lub pokrewne)
• zainteresowania zagadnieniami związanymi z finansami samorządowymi
• umiejętności analitycznych
• znajomości programu MS Office (a w szczególności MS Word, MS Excel, MS Power Point)
• minimum komunikatywnej znajomości języka angielskiego
• dyspozycyjności do odbywania praktyk w okresie: 1 - 30 września 2014 r.

Termin zgłoszeń: 25 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku polskim) prosimy kierować na skrzynkę e-mail: serwis.kariera@sgh.waw.pl
Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: na podstawie wstępnej rekrutacji na Uczelni a następnie ostatecznej z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy.


W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy odpowiada za pozyskiwanie finansowania zwrotnego na inwestycje Warszawy, współpracuje z instytucjami rynku finansowego i agencjami ratingowymi, a także zarządza strumieniami dochodów i wydatków Miasta. Dotychczasowe emisje obligacji w ramach dwóch programów (na rynku krajowym oraz rynku zagranicznym) oraz finansowanie w międzynarodowych instytucjach finansowych umożliwiły zdobycie bogatego doświadczenia. Obserwacja tworzenia i realizacji długofalowej polityki zarządzania długiem w zgodzie ze standardami międzynarodowymi czy nowoczesnych metod zarządzania płynnością finansową, dają szansę nabycia praktyki niemożliwej do poznania w inny sposób.