Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Program praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Program praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Wszystkim zainteresowanym ofertą współpracy z Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na warunkach wymienionych programów praktyk i wolontariatu oferujemy możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Sądu biorącego udział we wdrażaniu wielu pilotażowych rozwiązań organizacji pracy sądownictwa powszechnego, przyjazną atmosferę odbywania praktyk i dużą elastyczność w zakresie organizacji praktyk i wolontariatu, a także nowoczesne środowisko pracy oraz możliwość dalszej współpracy dla najlepszych praktykantów i wolontariuszy spełniających ustawowe kryteria do zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem praktyk do zapoznania się z jej zasadami określonymi w Zarządzenia nr 20/2012 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (treść aktu na stronie internetowej www.srpragapolnoc.pl w zakładce: praktyki i staż).

Zdecydowanych do podjęcia współpracy zapraszamy do złożenia aplikacji w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15 a, p. 724, VII piętro. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Oddziału Kadr Sądu – opiekun programu praktyk i stażu, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 022-50-91-101.