Wtorek, 22 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Prestiżowy staż dla absolwentów i doktorantów

Prestiżowy staż dla absolwentów i doktorantów

Gorąco zachęcamy wszystkich absolwentów i doktorantów do ubiegania się o prestiżowe stypendium w Niemczech.

15 lat Programu Stypendialnego pokazało, że żaden stypendysta nie ma problemu ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie!

Dlatego warto skorzystać, aby zadbać o swoją karierę zawodową i naukową!

Stypendium trwa 6 miesięcy, ale można bez problemu wydłużyć do 12 miesięcy.

Miesięcznie stypendysta otrzymuje 1060 euro!

Dodatkowo zwrot kosztów nauki języka niemieckiego, ubezpieczenie i pełen pakiet świadczeń obowiązujący na terenie Niemiec.

Już od 1 czerwca 2012 roku trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI Edycji Programu Stypendialnego DBU!

Cały wniosek wypełnia się w prosty sposób ONLINE.

Wystarczy zarejestrować się na stronie DBU http://www.dbu.de/1453.html (kliknąć na zielone pole ONLINE BEWERBUNG)

Po zarejestrowaniu się kandydat otrzyma z DBU drogą e-mail indywidualny login do systemu aplikacji.

Aplikacje można wypełnić w wybranym przez siebie języku: niemieckim lub angielskim.

Informacje umieszczane w poszczególnych polach są zapisywane w systemie dzięki temu nad swoją aplikacją pracujesz kiedy chcesz, tak aby była gotowa do 16 września 2012 roku!

Kryteria konkursowe:

Fundacja DBU przyznaje stypendia dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy:

 • przedłożą propozycję/koncepcję projektu (opis problemu związanego ze środowiskiem, na temat którego chcą pogłębić wiedzę i zdobyć doświadczenie - ok. 3 stron wg schematu podanego w podpunkcie Koncepcja Projektu),
 • posiadają tytuł magistra uczelni wyższej,
 • uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat,
 • nie ukończyli 31 roku życia,
 • w czasie składania wniosku posiadają stały pobyt w Polsce.

Jakie informacje należy zamieścić w systemie aplikacji ONLINE?
System aplikacji o przyznanie stypendium wymaga uzupełnienia odpowiednich informacji na temat kandydata oraz zamieszczenia opisu projektu, który chciałby realizować:

1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego pobytu w Niemczech. Przedstawienie projektu powinno być przygotowane w języku niemieckim lub angielskim według następującego schematu:

 • Temat projektu
 • Wprowadzenie
 • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
 • Cel projektu
 • Określenie metodyki pracy
 • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
 • Bibliografia


Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić  znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Opis powinien być zawarty na maksymalnie trzech stronach. Do aplikacji w systemie on-line należy również załączyć następujące dokumenty (np. jako skany w formacie PDF):

2. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu wraz z własnym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub skan angielskiej wersji dyplomu. Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).

3. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej – w wersji angielskiej lub niemieckiej. Jeśli opinia wystawiona jest w języku polskim - należy ją przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski. Tłumaczenie może być wykonane przez kandydata.

4. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego - pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat.

W uzasadnionych przypadkach losowych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostarczenia brakującego dokumentu, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z panią dr Nicole Freyer lub panią Wiesławą Dyki (kontakty poniżej).

Więcej informacji o stypendium znajduje się na naszej stronie : www.sds.org.pl oraz na www.facebook.com/Stypendia.DBU

Kontakty:

Krajowy koordynator międzynarodowego programu stypendialnego DBU w Polsce
Wiesława Dyki
E-mail: wdyki@eko.org.pl
Tel.:  71/321 34 31 , kom. 66 77 22 301

Kontakt z byłymi stypendystami – Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska:
Marta Godzisz-Gnoza
E-mail: stypendia@sds.org.pl
Tel.: +48 604 838 626
www.sds.org.pl