Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów – lato 2011

Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów – lato 2011

Wzorem lat ubiegłych studenci zainteresowani podjęciem zatrudnienia w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o formularze, które stanowią podstawę do późniejszego otrzymania umowy od pracodawcy niemieckiego.

O zatrudnienie w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się:

 • studenci studiów  dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2011r. ;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę uczniów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2011r. ;
 • w  wieku  od  18 lat do 35 lat ;
 • posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,
 • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  ( ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

Nie będą akceptowane podania studentów, którzy mają życzenia, co do lokalizacji miejsca pracy. Wykluczone z pośrednictwa zostaną również osoby, które złożą podania równocześnie w dwóch miejscach: w miejscu swojego zamieszkania i nauki (odbierają szansę innym).

Wskazówki i informacje dotyczące warunków zatrudnienia:

 • Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 • Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 • Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 • Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 • Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne).
 • Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

Kandydaci zainteresowani ofertą powinny przygotować następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub dokument potwierdzający zameldowanie,
 • dokument potwierdzający, co najmniej 3 letnią naukę języka niemieckiego,
 • legitymację studencką lub uczniowską.

Osoby zainteresowane powinny się zgłaszać wraz z legitymacją studencką bądź uczniowską dokumentem poświadczającym, co najmniej 3 letnią znajomość języka po formularz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Ciołka 10A pok. 304 A, 305 w godzinach 8.00 - 15.30, tel. 022/ 532-22-36, 022/ 532-22-35, 022/532-22-07,                    

e-mail: m.tredota@wup.mazowsze.pl; k.wisniewska@wup.mazowsze.pl; m.niszcz@wup.mazowsze.pl )

do 17 grudnia 2010 r. lub we właściwej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Warszawie:

 

 • Filia w Ciechanowie - ul. Wodna 1, e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl, tel. 023/ 673 07 30            
 • Filia w Ostrołęce - ul. Poznańska 17, e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl, tel. 029/ 760 40 15                                                              
 • Filia w Płocku - ul. 1 Maja 7, e-mail: plock@wup.mazowsze.pl, tel. 024/ 264 03 75
 • Filia w Radomiu - ul. Mokra 2, e-mail: radom@wup.mazowsze.pl, tel. 048/ 368 97 21/22
 • Filia w Siedlcach - ul. Pułaskiego 19/21, e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl, tel. 025/ 644 61 22

 

Więcej szczegółów na stronie www.wup.mazowsze.pl w zakładce Aktualności.

Uwaga:

Informujemy, że fakt przesłania w/w  dokumentów do ZAV w Bonn nie jest równoznaczny  z otrzymaniem zatrudnienia. Ostateczną decyzję podejmie partner niemiecki, natomiast dalsza korespondencja odbywa się pomiędzy nim, a kandydatem, bez udziału urzędów. Jeśli osoba otrzyma więcej niż jedną ofertę pracy ma ona prawo wyboru oferty.

W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów: 22 grudnia 2010r.