Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Ministerstwo Środowiska poszukuje w ramach rozeznania rynku, kandydata na eksperta

Ministerstwo Środowiska poszukuje w ramach rozeznania rynku, kandydata na eksperta

na zapewnienie wsparcia informacyjno-promocyjnego w ramach przygotowań oraz sprawowania polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Do zadań eksperta należeć będzie:

zapewnienie wsparcia informacyjno-promocyjnego w ramach przygotowań oraz sprawowania polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., które będzie polegało w szczególności na:

  • informowaniu polskich i zagranicznych mediów o działalności MŚ powiązanej z przewodnictwem Polski w UE w sposób bezpośredni – tj. za pomocą organizowanych spotkań (koordynacja projektu prezydencyjnych śniadań prasowych), szkoleń (m.in. dla prezydencyjnych keyspeakerów z grup roboczych korpusu), konferencji (m.in. debat prezydencyjnych), briefingów, wywiadów, udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarskie, etc. – oraz pośredni – tj. przede wszystkim poprzez prowadzenie, na stronie internetowej MŚ zakładki pt. „PREZYDENCJA” koncentrującej się na udostępnianiu wszelkich informacji dotyczących prezydencji w ogóle, jak również jej środowiskowego wymiaru,
  • organizacji konkursów mających na celu przybliżenie obywatelom zagadnień związanych z faktem przewodnictwa Polski w UE;
  • współtworzeniu newslettera prezydencyjnego, wydawanego obok tradycyjnego, cotygodniowego newslettera MŚ,
  • planowaniu, koordynacji i monitoringu realizacji strategii promocyjno-informacyjnej MŚ w ramach przygotowań do i sprawowania polskiego Przewodnictwa w Radzie UE, jak również aktualizowaniu w odstępach cotygodniowych drogą e-mailową agendy realizowanych przez MŚ działań związanych z przewodnictwem w Radzie UE.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w zakresie europeistyki lub polonistyki lub nauk politycznych lub stosunków międzynarodowych lub dziennikarstwa lub prawa lub nauk społecznych
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • znajomość zasad funkcjonowania instytucji europejskich oraz zagadnień związanych z prezydencją
  • umiejętność obsługi pakietu Office – na poziomie zaawansowanym
  • umiejętność tworzenia profesjonalnych tekstów i informacji prasowych
  • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zagadnieniami informacji lub promocji - co najmniej rok

Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej (stawka miesięczna brutto) wraz z częścią opisową potwierdzającą spełnianie przez kandydata wszystkich warunków określonych przez Zamawiającego: 4 kwietnia 2011 r.

Zamawiający będzie wymagał od wybranego kandydata również przedłożenia niezbędnych dokumentów, w przypadku gdy podejmie decyzję o zawarciu z nim umowy zlecenia.

Planowany termin realizacji: do 20 grudnia 2011 r.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia wykonawców, którzy przesłali propozycje cenowe do swojej siedziby w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy zostanie podany przez Zamawiającego po nadesłaniu wszystkich propozycji cenowych w terminie określonym w niniejszym zapytaniu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji cenowej w terminie do dnia 15.04.2011 r., do godz. 16.00, w wersji elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.majchrzak@mos.gov.pl lub za pośrednictwem faksu na numer (022) 57 92 505 albo poczty na adres: Ministerstwo Środowiska, Biuro Prasowe, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu:

(022) 57 92 385.