Wtorek, 22 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Międzynarodowa kariera w ONZ: szansa dla ambitnych (Egzamin – National Competitive Recruitment Examination)

Międzynarodowa kariera w ONZ: szansa dla ambitnych (Egzamin – National Competitive Recruitment Examination)

Organizacja Narodów Zjednoczonych poszukuje młodych, dynamicznych, wysoko wykwalifikowanych osób zainteresowanych pracą w Sekretariacie ONZ.

Rekrutacja international civil servants odbywa się w ramach programu dla młodych profesjonalistów Young Professional Programme (YPP), który ułatwia młodym ludziom rozpoczęcie kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ramach programu YPP co roku odbywają się egzaminy rekrutacyjne National Competitive Recruitment Examination (NCRE) dla obywateli państw członkowskich ONZ. Do udziału w  tegorocznym egzaminie NCRE zaproszeni są obywatele Polski.

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu w jednej z wymienionych dziedzin: administracja, kwestie humanitarne, informacja publiczna, statystyka.

Do udziału w egzaminie mogą przystąpić osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i nie przekraczają 32 lat. Kandydaci muszą posiadać minimum dyplom licencjata (lub równoważny) kierunku związanego z administracją, sprawami humanitarnymi, informacją publiczną lub statystyką oraz płynnie władać językiem angielskim lub francuskim.

Proces rekrutacyjny trwa od 11 lipca 2011 r. do 10 września 2011 r. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Etap pisemny odbędzie się 7 grudnia 2011 r. w centrum egzaminacyjnym w Warszawie. Kandydaci, którzy pomyślnie zakończą etap pierwszy, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w jednej z głównych siedzib ONZ.

Przystąpienie do egzaminu jest bezpłatne. Koszt podróży na część ustną egzaminu pokrywa ONZ.

Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają propozycję pracy na stanowisku profesjonalisty (P-1 lub P-2) w Sekretariacie ONZ lub w jednej z misji pokojowych.

Więcej informacji na temat egzaminu NCRE 2011 znajduje się na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie http://www.unic.un.org.pl .