Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Kariera w Organizacji Narodów Zjednoczonych - Egzamin konkursowy do pracy

Kariera w Organizacji Narodów Zjednoczonych - Egzamin konkursowy do pracy

3 grudnia 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi w różnych ośrodkach na całym świecie egzamin konkursowy, organizowany w ramach Young Professionals Programme (YPP) dla młodych, dynamicznych absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają przynajmniej dyplom licencjata.

Do tegorocznej edycji egzaminu mogą przystąpić obywatele z 64 państw członkowskich ONZ, w tym obywatele Polski, którzy interesują się działalnością ONZ i jej agend wyspecjalizowanych oraz chętnie podejmą pracę jako funkcjonariusze ONZ. 

Informacje dotyczące egzaminu dostępne są na stronie internetowej https://careers.un.org/ w zakładce Young Professionals Programme (YPP). 

Dziedziny tegorocznego egzaminu

 • administracja
 • informacja publiczna
 • finanse
 • prawo
 • statystyka

Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy z danej dziedziny, umiejętności myślenia analitycznego, pisania tekstów oraz ogólnej znajomości zagadnień z zakresu spraw międzynarodowych.

Warunki udziału w egzaminie 

Osoba przystępująca do egzaminu musi udokumentować, że:

 • ma 32 lata lub mniej na dzień 31 grudnia 2013 r.,
 • posiada jako minimum dyplom licencjata (lub równoważny),
 • włada biegle językiem angielskim i/lub francuskim,
 • jest obywatelem państwa mającego prawo do udziału w tegorocznej edycji egzaminu konkursowego.

Procedura aplikacyjna 

Aplikacje należy składać w terminie:

 • od 3 czerwca do 1 sierpnia 2013 r. (do północy czasu wschodniego EST) z zakresu administracji, finansów i informacji publicznej,
 • od 8 lipca do 5 września 2013 r. (do północy czasu wschodniego EST) z zakresu prawa i statystyki.

Wniosek aplikacyjny należy zarejestrować online na stronie internetowej https://inspira.un.org (skorzystać można m.in. z linku do tej strony na portalu https://careers.un.org/.

Egzamin 

Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: pisemny 

Egzamin pisemny składa się z części ogólnej oraz części specjalistycznej. Trwa 4 i pół godziny.

 • Część ogólna - wspólna dla wszystkich egzaminowanych - to sprawdzian wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych oraz umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim lub francuskim.
 • Część specjalistyczna – to test wiedzy odpowiadającej jednemu z pięciu zakresów objętych egzaminem, przeprowadzony w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ, zgodnie z wyborem osoby egzaminowanej.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w Warszawie – dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie. Koszty związane z  podróżą i pobytem w Warszawie ponosi kandydat.

II etap: ustny 

Do egzaminu ustnego przystąpią kandydaci, którzy pomyślnie przejdą etap pierwszy. Zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna za pomocą VTC lub Skype’a, która ma sprawdzić, czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do pracy w ONZ. Rozmowa prowadzona będzie w języku angielskim lub francuskim, zgodnie z wyborem kandydata.

Zatrudnienie 

Kandydaci, którzy przejdą postępowanie konkursowe z wynikiem pozytywnym, mogą uzyskać ofertę zatrudnienia na dwa lata w jednym z biur Sekretariatu ONZ na świecie lub w misji pokojowej. Kandydaci, którzy nie otrzymają oferty bezpośrednio po egzaminie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, dającej prawo do preferencyjnego traktowania w procesie rekrutacji przez okres dwóch lat. Odmowa przyjęcia oferty pracy wyklucza możliwość zatrudnienia w ONZ w ramach Young Professionals Programme. 

--------------------------------------

Informacje dotyczące egzaminu dostępne są na stronie internetowej https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE. Strona zawiera szczegółowe informacje dotyczące dziedzin, procesu aplikacyjnego, egzaminu, przykłady tematów z wcześniejszych lat, listę państw, których obywatele mogą przystąpić do tegorocznego egzaminu oraz wiele innych przydatnych informacji. 

Organizatorem egzaminu i podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu rekrutacji jest siedziba główna ONZ w Nowym Jorku.