Piątek, 25 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / II edycja praktyk Young Professionals w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Urzędu m.st. Warszawy

II edycja praktyk Young Professionals w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności Urzędu m.st. Warszawy

Program praktyk skierowany jest do studentów zainteresowanych tematyką finansów samorządowych, w tym restrukturyzacją wierzytelności. Pozwoli na poznanie specyfiki pracy i zadań realizowanych w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności poprzez bezpośrednie spotkania z pracownikami oraz instytucjami współpracującymi z Biurem. Umożliwi praktykantom zweryfikowanie teorii wyniesionej z Uczelni z praktyką. Poprzez udział w zaproponowanym programie praktyk studenci otrzymają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w zakresie finansów samorządowych.

Termin odbywania praktyki: 6 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Główne obowiązki praktykanta:

  • aktywny udział w spotkaniach w ramach ustalonego programu praktyk
  • przygotowanie prezentacji podsumowującej zdobytą wiedzę i doświadczenia

Oczekiwania wobec kandydata:

  • studenci zainteresowani tematyką finansów samorządowych, w tym restrukturyzacją wierzytelności
  • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
  • pożądane kompetencje: wiedza z zakresu analiz finansowych, finansów publicznych,
  • znajomość języka angielskiego, komunikatywność, sumienność

Wymagane dokumenty:

  • podanie o praktykę*
  • Curriculum Vitae

* wzór podania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/staze_praktyki.htm

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 13 października 2017 r. (piątek) na adres e-mail: dsurma@um.warszawa.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie praktyk dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)