Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praktyki i staże / Egzamin konkursowy kwalifikujący do pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Egzamin konkursowy kwalifikujący do pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych

5 grudnia 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przeprowadzi w Warszawie egzamin konkursowy przewidziany dla młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w ONZ.

Podstawowe informacje dot. egzaminu dostępne są na stronie internetowej https://careers.un.org/ w zakładce Young Professionals Programme (YPP).

Warunki udziału w egzaminie:

Osoby przystępujące do egzaminu muszą udokumentować, że:

  • są polskimi obywatelami (bądź obywatelami innego państwa objętego prawem do udziału w tegorocznej edycji egzaminu konkursowego; pełna lista tych państw dostępna jest na stronie https://careers.un.org/ w zakładce YPP),
  • urodzili się nie wcześniej niż 1 stycznia 1980 roku,
  • władają biegle językiem angielskim i/lub francuskim,
  • posiadają jako minimum dyplom licencjata (lub równoważny) w jednej z następujących dziedzin:
  • architektura,
  • ekonomia,
  • technologia informatyczna,
  • sprawy polityczne,
  • sprawy społeczne
  • produkcja programów radiowych (portugalski, suahili).

Szczegółowe wymagania dotyczące wyżej wymienionych dziedzin udostępnione mają zostać na stronie https://careers.un.org/ w zakładce YPP.

Okres składania aplikacji:

Od dnia 13 lipca 2012 roku do dnia 12 września 2012 r. (do północy czasu nowojorskiego).

Procedura składania aplikacji:

Aplikacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem portalu https://careers.un.org/.

Przebieg egzaminu:

Na egzamin składają się dwa etapy:

Podczas pierwszego etapu przewidziany jest egzamin pisemny – złożony z części ogólnej  (streszczenie tekstu w języku angielskim lub francuskim oraz przedstawienie odpowiedzi na kilka pytań z zakresu spraw międzynarodowych) oraz części specjalistycznej (przygotowanie eseju oraz udzielenie odpowiedzi na krótkie pytania dotyczące jednej z dziedzin objętych egzaminem). Odpowiedzi na pytania w części specjalistycznej mogą być udzielane w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ. W przypadku negatywnych wyników w części ogólnej kandydat traci prawo do dalszego udziału w egzaminie. W przypadku części specjalistycznej, kandydat jest eliminowany jedynie w przypadku uzyskania negatywnej oceny z eseju. Egzamin pisemny trwać będzie 4 i pół godziny. Koszty udziału w egzaminie, w tym koszty podróży, ponosi kandydat.

Drugi etap to egzamin ustny - kandydaci, którzy pomyślnie przejdą etap pierwszy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (tzw. competency based interview), która ma wyjaśnić, czy posiadają  kompetencje niezbędne do pracy w ONZ. Kandydaci mogą być poproszeni o przygotowanie ustnej prezentacji. Egzamin ustny zorganizowany będzie w formie wideokonferencji.

Tematy egzaminów z lat ubiegłych są dostępne na stronie ONZ https://careers.un.org/ w zakładce YPP.

Kandydaci, którzy przejdą postępowanie konkursowe z wynikiem pozytywnym, będą mogli uzyskać zatrudnienie w Sekretariacie ONZ lub w jednej z operacji pokojowych. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni w ONZ bezpośrednio po egzaminie, trafią na listę rezerwową, dającą prawo do  preferencyjnego traktowania w procesie rekrutacji przez okres dwóch lat.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu dostępne są na stronie internetowej MSZ w zakładce Kariera w organizacjach międzynarodowych/Aktualne ogłoszenia o naborze do organizacji międzynarodowych oraz na stronie www.dyplomacjaxxi.msz.gov.pl. Z początkiem lipca 2012 roku informacje na temat tegorocznej edycji egzaminu zostaną udostępnione również na stronie internetowej ONZ (www.un.org) oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie (www.unic.un.org.pl).

Organizatorem egzaminu i podmiotem odpowiedzialnym za całość procesu rekrutacji jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.