Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca

Praca

Darmowe wejściówki na CeBIT 2010

Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych CeBIT 2010

Popyt na pracę w III kwartale 2009 roku

W końcu września 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10243,4 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym – 33,3% a w sektorze prywatnym – 66,7%. Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 59,8%, w średnich – 23,2%, a w małych 17,0%. Na ogólną liczbę 475,2 tys. podmiotów, 23,1 tys., tj. 4,9% dysponowało w końcu III kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 82,5% to jednostki sektora prywatnego.

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w listopadzie 2009 r.

Listopad 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, a większa niż rok temu.Równocześnie mniej osób niż w październiku br. wyrejestrowało się z urzędów pracy.W końcu listopada br. urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w październiku oraz w analogicznym okresie ub. roku.