Niedziela, 20 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Wstępna informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim - Lipiec 2012

Wstępna informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim - Lipiec 2012

- opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy

W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

 • Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 470 osób z 251.492 osób w czerwcu 2012 r. do 251.962 osób w lipcu 2012 r.
 • Największy wzrost bezrobocia wystąpił w kategoriach osób: w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 1.081 osób z 7.606 osób w czerwcu 2012 r. do 8.687 osób w lipcu br., dotychczas nie pracujących o 308 osób z 51.898 osób w czerwcu do 52.206 osób w lipcu br., samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia o 184 osoby z 16.604 osób w czerwcu do 16.788 osób w lipcu br., poprzednio pracujące o 162 osoby z 199.594 osób w czerwcu 2012 r. do 199.756 osób w lipcu br., powyżej 50 roku życia 152 osoby z 62.414 osób w czerwcu 2012 r. do 62.566 osób w lipcu br., kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka o 148 osób z 22.117 osób w czerwcu 2012 r. do 22.265 osób w lipcu br., zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 124 osoby z 10.686 osób w czerwcu 2012 r. do 10.810 osób w lipcu br.
 • Największy spadek bezrobocia wystąpił wśród osób bez wykształcenia średniego o 1.368 osób ze 133.612 osób w czerwcu 2012 .r. do 132.244 osób w lipcu br.
 • Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,6%), poprzednio pracujących (79,3%), mieszkańców miast (56,8%), bez wykształcenia średniego (52,5%), długotrwale bezrobotnych (52,0%) oraz mężczyzn (50,8%).
 • Spadek o 698 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z 6.829 miejsc w czerwcu 2012 r. do 6.131 miejsc w lipcu br.

W lipcu 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 23.856 bezrobotnych (w czerwcu 2012 r. – 19.712 osób, a w lipcu 2011 r. – 21.204 osoby), z ewidencji bezrobotnych wyłączono 23.386 osób (w czerwcu 2012 r. – 25.366 osób, a w lipcu 2011 r. – 23.065 osób), w tym z powodu:

 • podjęcia pracy – 9.444 osoby – 40,4% odpływu z bezrobocia, wśród tej populacji - 86,8%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,
 • niepotwierdzenia gotowości do pracy – 8.676 osób – 37,1% odpływu z bezrobocia,
 • rozpoczęcie stażu – 1.316 osoby – 5,6% odpływu z bezrobocia,
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.059 osób – 4,5% odpływu z bezrobocia,
 • rozpoczęcie szkolenia – 767 osoby – 3,3% odpływu z bezrobocia,
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 500 osób – 2,1% odpływu z bezrobocia.


W odniesieniu do czerwca 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 470 osób (o 0,2%).

Wzrost bezrobocia odnotowano w 20 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano w miastach: Warszawa – o 509 osób (o1,1%) i Radom – o 211 osób (o 1,0%) oraz w powiatach: pułtuskim – o 91 osób (o 2,0%) oraz węgrowskim - o 77 osób (o 2,0%).

W powiecie białobrzeskim i zwoleńskim liczba bezrobotnych utrzymała się na tym samym poziomie.

Biorąc pod uwagę obszary województwa liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano w 2 obszarach, największy obszarze warszawskim – o 495 osób (o 0,4%).

wybrane kategorie

W odniesieniu do lipca 2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła – o 12.407 osób (o 5,2%).

Bezrobocie wzrosło w 34 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa – o 4.386 osób (o 10,8%) oraz w powiatach: wołomińskim – o 1.571 osób (o 17,5%), garwolińskim – o 696 osób (o 14,8%), pruszkowskim – o 585 osób (o 14,4%) oraz otwockim – o 515 osób (o 14,4%).

Spadek bezrobocia odnotowano w 8 powiatach, największy liczbowy spadek odnotowano w powiecie płockim – o 451 osób (o 6,0%).

Biorąc pod uwagę obszary województwa, liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano w 4 obszarach, największy w obszarze warszawskim – o 9.970 osób (o 9,3%).

W końcu lipca 2012 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby:

 • bez wykształcenia średniego – 52,5% ogółu bezrobotnych (132.244 osoby),
 • długotrwale bezrobotne – 52,0% ogółu bezrobotnych (131.112 osób),1
 • bez kwalifikacji zawodowych – 32,9% ogółu bezrobotnych (83.012 osób),
 • bez doświadczenia zawodowego – 26,6% ogółu bezrobotnych (67.101 osób),
 • powyżej 50 roku życia – 24,8% ogółu bezrobotnych (62.566 osób),
 • do 25 roku życia – 18,0% ogółu bezrobotnych (45.405 osób),
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,8% ogółu bezrobotnych (22.265 osób),
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,7% ogółu bezrobotnych (16.788 osób),
 • niepełnosprawne - 3,8% ogółu bezrobotnych (9.521 osób),
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,6% ogółu bezrobotnych (3.942 osoby),
 • po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (79 osób).

W lipcu 2012 r. urzędy pracy pozyskały 6.131 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 465 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.

Odnotowano spadek o 10,2% (o 698 wolnych miejsc pracy) – w odniesieniu do czerwca 2012 r. oraz spadek o 4,9% (o 316 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej) w stosunku do lipca 2011 r.

wup lipiec 2012

Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Sierpień 2012r.


Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)