Niedziela, 25 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Wstępna informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim - Czerwiec 2012

Wstępna informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim - Czerwiec 2012

- opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy

W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

 

 • Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.654 osoby z 257.146 osób w maju 2012 r. do 251.492 osób w czerwcu 2012 r.
 • Największy spadek bezrobocia wystąpił w kategoriach osób: poprzednio pracujących o 4.232 osoby z 203.826 osób w maju 2012 r. do 199.594 osób w czerwcu br., bez wykształcenie średniego o 3.651 osób ze 137.263 osób w maju do 133.612 osób w czerwcu br., w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły o 2.957 osób z 10. 563 osób w maju do 7.606 osób w czerwcu br., zamieszkałych na wsi o 2.606 osób z 111.436 osób w maju 2012 r. do 108.830 osób w czerwcu br., bez doświadczenia zawodowego o 2. 041 osób z 69.047 osób w maju do 67.006 osób w czerwcu br.
 • Wzrost bezrobocia wystąpił w kategorii osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy o 1 osobę z 10.685 osób w maju do 10.686 osób w czerwcu br. oraz w kategorii osób po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego o 3 osoby z 83 osób w maju 2012 .r. do 86 osób w czerwcu br.
 • Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (83,6%), poprzednio pracujących (79,4%), mieszkańców miast (56,7%), bez wykształcenia średniego (53,1%), długotrwale bezrobotnych (52,2%) oraz mężczyzn (51,4%).
 • Spadek o 1.557 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z 8.386 miejsc w maju 2012 r. do 6.829 miejsc w czerwcu br.

W czerwcu 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło 19.712 bezrobotnych (w maju 2012 r. – 21.031 osób, a w czerwcu 2011 r. – 19.561 osób), z ewidencji bezrobotnych wyłączono 25.366 osób (w maju 2012 r. – 24.751 osób, a w czerwcu 2011 r. – 26.892 osoby), w tym z powodu:

 • podjęcia pracy – 10.360 osób – 40,8% odpływu z bezrobocia, wśród tej populacji - 83,9%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną,
 • niepotwierdzenia gotowości do pracy – 8.158 osoby – 32,2% odpływu z bezrobocia,
 • rozpoczęcie stażu – 2.385 osoby – 9,4% odpływu z bezrobocia,
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.081 osób – 4,3% odpływu z bezrobocia,
 • rozpoczęcie szkolenia – 1.136 osoby – 4,5% odpływu z bezrobocia
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 537 osób – 2,1% odpływu z bezrobocia


W odniesieniu do maja 2012 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5.654 osób (o 2,2%).


Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa. Największy liczbowy spadek odnotowano w m. Radom – o 786 osób (o 3,78%), m. Płock – o 406 osób (o 4,9%) osób i m. st. Warszawa – o 216 osób (o 0,5%) oraz w powiatach: radomskim – o 520 osób (o 3,1%), płockim – o 279 osób (o 4,7%) oraz warszawskim zachodnim – o 191 osób (o 15,7%).


Biorąc pod uwagę obszary województwa liczbowy spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich obszarach, największy w obszarze radomskim – o 1.887 osób (o 1,0%).


W odniesieniu do czerwca 2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła – o 11.937 osób (o 5,0%).


Bezrobocie wzrosło w 35 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa – o 3.877 osób (o 9,6%) oraz w powiatach: wołomińskim – o 1.608 osób (o 17,9%), garwolińskim – o 647 osób (13,7%), pruszkowskim – o 527 osób (13,0%) oraz otwockim – o 509 osób (o 14,2%).


Spadek bezrobocia odnotowano w 7 powiatach, największy liczbowy spadek odnotowano w powiecie płockim – o 354 osoby (4,7%).


Biorąc pod uwagę obszary województwa, liczbowy spadek bezrobocia odnotowano w obszarach ostrołęckim – o 8 osób (o 0,04%).


W końcu czerwca 2012 r. – bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby:

 • bez wykształcenia średniego – 53,1% ogółu bezrobotnych (133.612 osób),
 • długotrwale bezrobotne – 52,2% ogółu bezrobotnych (131.291 osób),1
 • bez kwalifikacji zawodowych – 33,1% ogółu bezrobotnych (83.207 osób),
 • bez doświadczenia zawodowego – 26,7% ogółu bezrobotnych (67.006 osób),
 • powyżej 50 roku życia – 24,8% ogółu bezrobotnych (62.414 osób),
 • do 25 roku życia – 18,4% ogółu bezrobotnych (47.217osób),
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 8,8% ogółu bezrobotnych (22.117 osób),
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 6,6% ogółu bezrobotnych (16.604 osoby),
 • niepełnosprawne - 3,8% ogółu bezrobotnych (9.561 osób),
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,6% ogółu bezrobotnych (3.980 osób),
 • po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (86 osób).

W czerwcu 2012 r. urzędy pracy pozyskały 6.829 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 510 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych.


Odnotowano spadek o 18,6% (o 1.557 wolnych miejsc pracy) – w odniesieniu do maja 2012 r. oraz spadek o 5,5% (o 393 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej) w stosunku do czerwca 2011 r.


Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)


Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Czerwiec 2012r.