Wtorek, 22 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Studenci najchętniej pracowaliby w Chinach i Wielkiej Brytanii

Studenci najchętniej pracowaliby w Chinach i Wielkiej Brytanii

Warszawa, 30 marca 2011 r. – Wielka Brytania oraz Chiny są postrzegane przez studentów jako najbardziej atrakcyjne państwa do podjęcia pracy po zakończeniu studiów. Dodatkowo ponad 25% respondentów ocenia, że w 2011 roku perspektywy zatrudnienia dla absolwentów są bardzo obiecujące, w związku z poprawiającą się sytuacją gospodarczą. Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej wśród studentów z różnych krajów, w tym Polski, podczas V edycji Międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesowego (ISBF) organizowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Rekordowa liczba uczestników - 72 studentów z 22 państw świata - spotkała się w Atenach, by wspólnie rozwiązywać specjalistyczne studia przypadków oraz zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami zarządzania, wykorzystywanymi przez firmę doradczą. Uczestnicy pracowali w 6 zespołach, a efekty ich pracy zostały ocenione przez komisję. Uczestników wspierało 24 ekspertów Deloitte z całego świata, wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach działalności biznesowej oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także profesorowie z Institute for Management Development (IMD). Polskich ekspertów Deloitte reprezentowali Iwona Gerogijew – Partner z działu Doradztwa Podatkowego oraz Krzysztof Kwiecień, Dyrektor HR na Polskę i kraje bałtyckie.

Wśród uczestników spotkania przeprowadzono ankietę, w której zapytano m.in. o czynniki determinujące wybór pierwszego pracodawcy. Zdecydowana większość z nich odpowiedziała, że najważniejsze jest zapewnienie ścieżki rozwoju kariery oraz możliwości dalszego kształcenia się. Najmniejsze znaczenie dla studentów ma ciągle zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Interesujące jest, że niemal 86% respondentów nie wyklucza wyjazdu i rozpoczęcie pracy za granicą po ukończeniu studiów. Jednocześnie ponad jedna trzecia (36,62 %) badanych deklaruje, że po uzyskaniu dyplomu planuje podjęcie zatrudnienia w rodzinnym kraju.

Zespół kierowany przez Krzysztofa Kwietnia oraz Tracey Zehl, Partnera Audytu Deloitte z Kanady został zwycięzcą w obu kategoriach warsztatów - zdobył Nagrodę Panelu Merytorycznego i Nagrodę Uczestników Forum. To podwójne zwycięstwo nie ma precedensu w 5-letniej historii spotkań.

„Forum, jak co roku, było znakomitą okazją do spotkania studentów z całego świata i dyskusji nad zagadnieniami związanymi z ich przygotowaniem do kariery w biznesie. Ogromną wartością tych warsztatów jest możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów Deloitte i zaproszonych gości. Poziom przygotowania tegorocznych uczestników był bardzo wysoki, co wskazuje na rosnącą jakość programów edukacyjnych oferowanych na uczelniach całego świata, w tym w Polsce. Wyzwaniem, przed którym stają one w dzisiejszych czasach jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia w zmieniające się i coraz bardziej kosmopolityczne środowisko pracy. Jestem przekonany, że o wielu uczestnikach Forum usłyszymy już wkrótce, jako o ludziach odnoszących sukcesy w swojej dziedzinie, po opuszczeniu murów uczelni” – mówi Krzysztof Kwiecień z Deloitte.

W spotkaniu udział wzięło także dwóch studentów z Polski: Mariusz Gagatek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Dominik Klockowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy należeli do najaktywniejszych uczestników spotkania.

„Program był wspaniałą okazją do poznania ambitnych ludzi z całego świata – o elitarności wydarzenia decyduje bowiem duża selekcja zgłoszonych aplikacji. Największym wyróżnikiem tego Forum, na tle innych skierowanych do studentów, jest czynnik edukacyjny. Poprzez rozwiązywanie specjalistycznych studiów przypadków mogłem przekonać się z jakimi problemami spotykają się codziennie przedsiębiorstwa. Niezwykle cenne było także wsparcie, które otrzymaliśmy od ekspertów Deloitte, którzy jako nasi trenerzy współpracowali ze mną i pozostałymi studentami.” – mówi Dominik Klockowski, student SGH.

Organizatorami International Student Business Forum są firma doradcza Deloitte i Institute for Management Development (IMD), czołowa światowa szkoła biznesu działająca w Lozannie,
w Szwajcarii.

Więcej informacji - www.deloitte.com/sbf