Sobota, 24 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Raport monsterpolska.pl – Kogo poszukują pracodawcy 2012

Raport monsterpolska.pl – Kogo poszukują pracodawcy 2012

Z najnowszego raportu Monster Worldwide Polska dotyczącego najpopularniejszych branż wynika, że najłatwiej o pracę w branży IT, finansach i księgowości, sprzedaży oraz sektorze usług dla biznesu. Najbardziej poszukiwanymi kompetencjami w wyżej wymienionych sektorach jest doświadczenie, kierunkowe wykształcenie oraz kompetencje miękkie i społeczne.

Branża IT w rękach programistów

Z analizy ofert pracy opublikowanych na portalu monsterpolska.pl w II półroczu 2012, pracodawcy z branży IT i Technologie poszukiwali i poszukują głównie programistów oraz inżynierów IT (68%). Pracę mogą znaleźć zarówno młodsi, jak i bardziej doświadczeni specjaliści. Znajomość systemów operacyjnych i języków programowania jest wymogiem najczęściej stawianym kandydatom – pojawia się w co drugim ogłoszeniu. Najbardziej poszukiwany język programowania to Java Script (48%), SQL (41%), HTML (15%) i C++ (4%). Co dziesiąte ogłoszenie dotyczyło administratorów systemowych i baz danych oraz analityków i konsultantów IT. Zaledwie 6% wszystkich ogłoszeń z tej branży skierowanych było do menadżerów, czy kierowników. Przyczynę tego typu sytuacji może być polityka wewnętrzna pracodawców dotycząca ścieżek karier i awansów w ramach struktur firmy. Praca jest również dla pracowników działu Help Desk (3%) i Quality Assurance - inżynierów do spraw jakości oprogramowania (8%) oraz testerów.

Od kandydatów w branży IT wymaga się głównie wykształcenia kierunkowego i doświadczenia. Najchętniej poszukiwani są kandydaci, którzy przepracowali od 2 do 5 lat na podobnym stanowisku (96% ogłoszeń). Duże znaczenie ma również znajomość języków obcych. Wciąż najpopularniejszym językiem wśród pracowników IT jest język angielski (85% ogłoszeń). Ponadto poszukiwano pracowników z językiem francuskim i niemieckim. Pracownicy IT powinni wykazywać się też wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Już w 42% ofert pracy otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów i wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne są wymieniane wśród niezbędnych wymogów, jakie powinien spełniać kandydat do pracy w sektorze informatycznym. Rekruterzy z branży IT cenią sobie również umiejętność pracy w zespole (niec o ponad ¼ ogłoszeń), a także samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, terminowość i gotowość do podróży służbowych.

Branża finansowa zatrudnia księgowych

Kariera w branży finansowej jest jedną z bardziej perspektywicznych i stabilnych na polskim rynku pracy. Jak wynika z analiz ogłoszeń zamieszczonych na portalu monsterpolska.pl, w tej branży największą szansę na zatrudnienie mają księgowi, których poszukuje prawie co drugi pracodawca. Zatrudnienie w branży finansowej znajdą również analitycy finansowi (13%) i biznesowi (13%). Kolejną poszukiwaną grupą byli kontrolerzy finansowi (10%). Niecałe 7% ogłoszeń dotyczyło stanowisk wyższych rangą (manager, kierownik finansowy i dyrektor finansowy). W branży finansowej chętnie poszukiwani są też specjaliści. Na portalu monsterpolska.pl - 4% ogłoszeń było skierowanych do doradców finansowych, 3% specjalistów podatkowych  i specjalistów ds. ryzyka (1%).

Zawód finansisty wiąże się przede wszystkim z odpowiednim wykształceniem. W 61% ofert wymagane jest ukończenie kierunkowych studiów ekonomicznych. Kolejnym warunkiem przyjęcia do pracy jest doświadczenie. 96% ogłoszeń wymagało od kandydatów,  2 - 5 lat  praktyki w zawodzie. Ponadto, w 87% ogłoszeń jednym z głównych wymogów była płynna znajomość języka angielskiego, a także języka niemieckiego - 19%, a także  francuskiego lub włoskiego.

Rekruterzy z sektora finansowego cenią sobie również kompetencje miękkie i społeczne (88%) takie jak m.in. inicjatywa i wysoka motywacja (26% ogłoszeń), komunikatywność (19%), umiejętność pracy w zespole (12%), a także terminowość realizacji zadań, umiejętną obsługę klienta, samodzielność i odpowiedzialność.

W sprzedaży poszukiwani kierownicy

Według analizy ofert pracy umieszczanych na portalu monsterpolska.pl w II półroczu 2012, pracodawcy z branży handlowej poszukują głównie osób na stanowiska kierownicze oraz przedstawicieli handlowych (handlowiec, specjalista ds. sprzedaży). Aż 43% ofert pracy publikowanych na portalu kariery monsterpolska.pl w sprzedaży dotyczyło kadry kierowniczej. W handlu od kandydatów wymaga się przede wszystkim zdolności komunikacyjnych (80%), ale też wytrwałości i chęci rozwoju. Na wyższych stanowiskach wymagania są odpowiednio większe, tu liczy się wykształcenie, kilkuletnie doświadczenie (57%) oraz gotowość do podróży i doszkalania się. W tym przypadku największe szanse mają przede wszystkim kandydaci komunikatywni, łatwo nawiązujący kontakty.

Od przedstawicieli handlowych pracodawcy wymagają głównie dyspozycyjności i komunikatywności, umiejętności negocjacji, a także gotowości do podróży służbowych. Na tych stanowiskach bardziej cenione były kompetencje miękkie niż odpowiednie wykształcenie czy znajomość  języków obcych.

W niektórych przypadkach wymagany był jedynie zapał do pracy. Istotna była jednak dobra znajomość komputera oraz tworzenie i prowadzenie prezentacji. Wykształcenie kierunkowe wymagane jest na stanowiskach wyższych rangą lub
w przypadku przedstawicieli  handlowych w dziedzinach specjalistycznych (np. z branży medycznej). Znajomość języków obcych ogranicza się głównie do języka angielskiego –(60% ogłoszeń). Jednak nawet na wyższych stanowiskach w handlu może być na poziomie komunikatywnym.

Shared Services Center - języki obce to podstawa

W branży usług dla biznesu, oprócz wiedzy technicznej i specjalistycznej, bardzo ceniona jest znajomość języków obcych, w tym także  tych niszowych. Centra Usług  Wspólnych obsługują bowiem klientów z całego świata, najpopularniejsze języki to: angielski (70%), niemiecki (30%), francuski (20%), ale i włoski (15%). Ceniona jest także dwujęzyczność. Pracodawcy najczęściej poszukują pracowników ze znajomością dodatkowych języków, takich jak hiszpański, portugalski, niderlandzki, szwedzki, fiński, holenderski, duński, norweski, czeski, węgierski, rumuński czy arabski. Rekruterzy z sektora SSC cenią sobie również kompetencje miękkie oraz społeczne (45%), orientację na klienta (35%) i umiejętność pracy w zespole (30% ogłoszeń), a także odpowiedzialność,  nastawienie  na realizację celów i rozwią zywanie problemów.

W minionym półroczu, najwięcej pracowników poszukiwano do działów obsługi klienta – niemal 72% wszystkich ogłoszeń w tym sektorze. Kolejną grupę stonowali specjaliści obsługi technicznej – 15%, a także konsultanci (10%). Cenione jest wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku.

Podsumowanie

„Analiza ogłoszeń o prace  w II połowy 2012 wskazuje na rosnące zatrudnienie i zapotrzebowanie na pracowników z IT, Finansów i Księgowości oraz SSC. Sprzedaż charakteryzuje się natomiast umiarkowanym wzrostem. Mimo rosnącego bezrobocia, pracodawcy mają wciąż problem ze znalezieniem specjalistów z danej dziedziny wykazujących się kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem w branży oraz biegłą znajomością języków obcych. Znajomość języka angielskiego to jedno z najbardziej podstawowych i powszechnych wymagań. Jednak jeden język obcy już nie wystarcza. Warto znać inne bardziej niszowe języki. Coraz częściej wymagana jest płynna znajomość dwóch języków obcych” – podsumowuje Małgorzata Majewska, Marketing Manager w Monster Worldwide Polska.

Pracodawcy zwracają również coraz większą uwagę na takie cechy jak komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania projektami, skuteczne zarządzanie czasem czy inteligencja emocjonalna pracownika w aspekcie współpracy z innymi. Brak takich kompetencji utrudnia  rozwój i awans na wyższe stanowiska. Konieczne jest zatem nieustanne kształcenie się i doszkalanie zarówno pogłębianie wiedzy specjalistycznej, jak i nauka języków czy trenowanie kompetencji miękkich.

POBIERZ RABORT ZE SZCZEGÓŁOWYMI STATYSTYKAMI

Źródło: www.monsterpolska.plInformacje dodatkowe:

O badaniu

Badanie Monsterpolska.pl polegało na analizie 3 298 ogłoszeń o pracę zamieszczonych na portalu monsterpolska.pl od sierpnia do listopada 2012. Szczegółowej analizie poddano ogłoszenia  w czterech wiodących branżach ( IT/ Technologie, Finanse i Księgowość, Sprzedaż oraz sektor SSC czyli usługi dla biznesu).

monsterpolska.pl (Monster Worldwide Polska Sp. z o.o.) to część największego na świecie serwisu kariery monster.com. W Polsce firma jest obecna już od 1999 roku, wcześniej jako jobpilot.pl.  Celem monsterpolska.pl jest ułatwienie kontaktu pomiędzy prężnie rozwijającymi się firmami a profesjonalistami. Pracobiorcom, serwis monsterpolska.pl oferuje możliwości rozwoju i kierowania swoją karierą zawodową. Pracodawcom ułatwia poszukiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Jest to możliwie dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym usługom, usprawniającym proces rekrutacji.