Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Praca / Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w listopadzie 2009 r.

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w listopadzie 2009 r.

Listopad 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, a większa niż rok temu.Równocześnie mniej osób niż w październiku br. wyrejestrowało się z urzędów pracy.W końcu listopada br. urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w październiku oraz w analogicznym okresie ub. roku.

 

Podstawowe  miesięczne  wyniki

Listopad 2009 r.

Październik 2009 r.

Stan w końcu miesiąca

Listopad 2008 r.

1811,1 w tys.

1744,3 w tys.

bezrobotni zarejestrowani

1398,5 w tys.

11,4 w %

11,1 w %

stopa bezrobocia rejestrowanego

9,1 w %

 273,9 w tys.

 293,1 w tys.

bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ)

232,8 w tys.

 207,1 w tys.

 264,6 w tys.

osoby wyłączone z ewidencji (odpływ)

186,6 w tys.

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada br. wyniosła 1811,1 tys. osób (w tym 936,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 66,8 tys. osób (tj. o 3,8%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 412,7 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej wzrost o 46,2 tys., tj. o 3,4%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,7% mieszkało na wsi.

W  stosunku do października 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: zachodniopomorskim (o 5,9%), opolskim (o 5,4%), pomorskim (o 5,2%) oraz małopolskim i podlaskim (po 4,6%). Również w porównaniu do  analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich  województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 50,2%), pomorskim (o 47,5%), śląskim (o 36,9%) oraz podlaskim (o 36,6%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu listopada 2009 r. stanowili 11,4% ludności aktywnej zawodowo (w październiku br. – 11,1%; w  listopadzie 2008 r. – 9,1%). Najwyższa stopa  bezrobocia utrzymywała się nadal  w województwach: warmińsko-mazurskim (19,4%), zachodniopomorskim (15,7%), lubuskim (15,2%), kujawsko-pomorskim,  i podkarpackim  (po 15,1%). Najniższą stopą  bezrobocia   charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,7%), mazowieckie (8,8%), śląskie (8,9%) oraz małopolskie (9,4%).


Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1446_PLK_HTML.htm [2009-12-23]