Sobota, 19 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Planowanie kariery / Raport Youngpro.pl: Praktyki studenckie – pierwsze kroki na rynku pracy

Raport Youngpro.pl: Praktyki studenckie – pierwsze kroki na rynku pracy

Wykształcenie nie jest już jedyną przepustką do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia. Podstawową kwestią, którą zainteresowani są pracodawcy, poszukując odpowiedniego kandydata na stanowisko pracy, jest doświadczenie zawodowe.

Nie każdy absolwent jednak dysponuje doświadczeniem, gdyż równoczesna praca i nauka dla wielu studentów są po prostu niemożliwe do pogodzenia. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie mogą, a wręcz powinny być, praktyki studenckie odbywane w trakcie edukacji wyższej i to w nich należy upatrywać szansy na podnoszenie własnych kwalifikacji i praktycznych umiejętności. Stają się one co raz popularniejszymi formami zdobywania doświadczenia zawodowego, wielokrotnie będąc kluczem do odniesienia późniejszego sukcesu na rynku pracy.

Ofert praktyk i staży dla studentów jest wiele, jednak kluczowym problemem dla wielu kandydatów jest wybór tych najlepszych. Dodatkowo na studentach spoczywa obowiązek odbycia praktyk zawodowych z ramienia uczelni, co dla wielu z nich stanowi pierwszy kontakt z rynkiem pracy.

Poszukując praktyk należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich program i możliwości rozwoju własnych kompetencji. Oczywiście ma tutaj znaczenia marka i wiarygodność firmy, do której student zamierza się udać, jednak ich planowany przebieg jest czynnikiem, który powinien ten wybór determinować w największym stopniu. Tylko w ten sposób można samodzielnie kierować własną karierą, podejmując właściwe działania i wybory wpływające na rodzaj zdobywanych i rozwijanych kompetencji i umiejętności. I nie ma tak naprawdę znaczenia czy praktyki, w których uczestniczą studenci są płatne czy bezpłatne. Faktem jest, że tych bezpłatnych jest dużo więcej niż płatnych, jednak to nie korzyści finansowe powinny być postrzegane jako najważniejszy aspekt uczestnictwa w nich, a wiedza, doświadczenie i umiejętności, które można z nich wynieść. Mikołaj Szwochert, ekspert Youngpro.pl uważa, że „(...) sytuacja na rynku pracy wymaga od studentów zbierania doświadczeń w trakcie studiów, a z drugiej strony niewielu pracodawców jest gotowych pokrywać wysokie koszty pracy studenta, którego musi przyuczyć do zawodu. Wina zapewne leży po środku – czyli pomiędzy studentami, pracodawcami, uczelniami i wysokimi kosztami pracy. Jednak jeżeli student ma możliwość odbycia bezpłatnych praktyk to priorytetem powinny być dla niego doświadczenia i umiejętności, które może zdobyć w trakcie praktyk – nieważne czy będą płatne czy nie. Odbywając bezpłatne praktyki najlepszą sugestią, która przekona pracodawcę do wynagrodzenia praktykanta jest zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm. Zmotywowany i chętny do nauki pracownik to dla pracodawcy dobro, którego nie pozwoli sobie stracić.” 

Praktyki studenckie nie są tylko i wyłącznie działaniem, na skutek którego korzyści odnoszą wyłącznie studenci. Także pracodawcy i praktyko dawcy. Nie chodzi tylko o to, że zyskują pracownika na czas określony, który rzadko jest zatrudniany za stawkę obowiązującą na rynku. Mają w ten sposób znakomitą okazję, aby przyjrzeć się młodym ludziom, ich umiejętnościom, aspiracjom i inicjatywie. Przecież za kilka lat to pokolenie wejdzie już na stałe na rynek pracy. Firmy wielokrotnie przechowują dane kontaktowe i CV swoich niegdysiejszych praktykantów po to, aby skontaktować się z nimi w przyszłości i zaproponować pracę na etacie. Znając potencjalnego pracownika oraz jego predyspozycje, jest im zdecydowanie łatwiej zdecydować się na niego, niż szukać osoby, którą od początku będą musiały poznawać i zaznajamiać ze specyfiką swojej pracy.

Yougnpro.pl przeprowadziło wśród studentów ankietę z której wynika, że dla 29,29% z nich najważniejszym kryterium przy wyborze praktyk jest jednak wynagrodzenie, a 22,86% uznało, że największe znaczenie ma marka pracodawcy. Oznacza to, że niestety program praktyk, jak i możliwość podnoszenia kwalifikacji ma znaczenie drugorzędne wobec potrzeb finansowych i prestiżu. Tym bardziej, że wg tych samych badań, dla 17,14% studentów  najważniejszy jest elastyczny grafik pracy, a dla 15% możliwość zatrudnienia w firmie po ich zakończeniu. Niestety tylko 8,21% studentów upatrywało w nich szans rozwoju, a jedynie dla pozostałych 7,5% znaczenie miał ich program. Studenci po zakończeniu edukacji chcą pracować dla najlepszych firm i mniej ważne jest to w jakim charakterze. Liczy się marka i renoma pracodawcy, który ich zatrudnia. To może prowadzić do efektu innego niż zamierzony, gdyż w trakcie praktyk powinni raczej skoncentrować się na zbieraniu wszelkich doświadczeń, które zaprocentują, bez względu na przyszłą pracę. Pracodawcy z kolei, powinni promować swój wizerunek ściśle wiążąc go z programem organizowanych praktyk. Pozwoli to uniknąć osób przypadkowych i wybrać tych kandydatów, którzy zaoferują ze swojej strony chęć podnoszenia własnych umiejętności i sprostaniu zadaniom stawianym przed nimi. W doborze praktyk kluczową rolę odgrywają oczekiwania obu stron. Prawidłowa ich identyfikacja pozwoli studentom na odniesienie pierwszych sukcesów zawodowych, a jasne oczekiwania i atrakcyjny program praktyk stworzony przez firmę przysporzy dużego zainteresowania ofertą oraz możliwością zatrudnienia w przyszłości najlepszych.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się pod adresem:

http://youngpro.pl/artykuly/1/sposob-na-kariere/932/raport-spoleczny-praktyki-studenckie-pierwsze-kroki-na-rynku-pracy