Wtorek, 22 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Planowanie kariery / Chcesz służyć Polsce i nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej?

Chcesz służyć Polsce i nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej?

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (założona w 1990 r. i podległa Prezesowi Rady Ministrów) rozpoczyna właśnie dwudziestą ósmą rekrutację.

Osiemnaście miesięcy kształcenia zapewnia:

  •  wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej
  • rozwój umiejętności niezbędnych w pracy
  • staże zawodowe: krajowe i zagraniczny
  •  intensywną naukę języków obcych
  •  umiejętności z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Słuchacze otrzymują stypendium i gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz ofertę zakwaterowania w hotelu Szkoły. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie. Absolwenci Szkoły zostają zatrudnieni w administracji publicznej na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.
Warunki przystąpienia do egzaminu konkursowego:

  •  dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra lub równorzędnym
  •  nieukończone 32 lata
  •  znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego

Termin składania dokumentów do 4 marca 2016 r. Rozpoczęcie zajęć 1 września 2016 r.


Informacje: www.ksap.gov.pl rekrutacja@ksap.gov.