Czwartek, 24 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Planowanie kariery / Broszury informacyjne opracowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Broszury informacyjne opracowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zapraszamy do zapoznania się z broszurami opracowanymi przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Publikacje dostępne po kliknięciu na wybrany tytuł.

„Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy" (2014)

Publikacja skierowana jest do wszystkich osób, które rozważają możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ale brakuje im podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z broszury dowiedzieć się można m.in. jakie predyspozycje i cechy osobowości są pomocne w prowadzeniu własnej firmy, gdzie i jak poszukiwać pomysłów na biznes, w jakich formach organizacyjno-prawnych można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jakie są obowiązujące formy opodatkowania działalności oraz źródła jej finansowania.

„Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicznym" (2014)

Publikacja zawiera informacje przydatne w procesie planowania uzupełniania kwalifikacji zawodowych, są to informacje m. in. dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rynku usług szkoleniowych w Polsce, możliwości podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe i osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Z broszury można dowiedzieć się również gdzie szukać informacji na temat szkoleń finansowanych z EFS, a także czym warto kierować się przy wyborze instytucji szkoleniowej.

„Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" (2014)

Publikacja skierowana jest do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i chciałyby zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia biznesplanu dla swojej przyszłej firmy. Z broszury można dowiedzieć się m.in. z jakich punktów powinien składać się prawidłowo opracowany biznesplan dla przyszłego przedsięwzięcia, jak przygotować się do analizy otoczenia konkurencyjnego, na czym polega tzw. analiza SWOT, jakie pozycje powinny znaleźć się w planie finansowym przedsięwzięcia.

„Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą" (2014)

Publikacja w przystępny sposób przeprowadza przez procedury związane z formalnym rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności w formie spółki cywilnej. Dowiedzieć się z niej można, jakie obowiązki rejestracyjne ma przedsiębiorca, na co powinien zwrócić szczególną uwagę i jakich formalności musi dopełnić, aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu

„Prawa i obowiązki bezrobotnych" (2014)

Publikacja ma na celu pomoc w uzyskaniu podstawowych informacji na temat praw i obowiązków osób bezrobotnych, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawiera informacje m.in. dotyczące zasad przyznawania prawa do zasiłku, jego wysokości oraz okresu pobierania, zasad aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W informatorze przedstawiono również kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz wykaz powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego.

„Elastyczne formy Zatrudnienia. Informator" (2014)

Publikacja zawiera podstawowe informacje o różnych, nietradycyjnych formach zatrudnienia, które coraz powszechniej występują na polskim rynku pracy. w broszurze znaleźć można opracowanie takich form, jak zatrudnienie terminowe (czasowe), zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, leasing pracowniczy, telepraca, Job sharing (dzielenie pracy), Job rotation (praca rotacyjna), samozatrudnienie oraz zatrudnienie niepracownicze czyli umowy cywilno prawne. Broszura powstała z myślą o wszystkich osobach, które zainteresowane są poszerzaniem wiedzy w zakresie alternatywnych, do tradycyjnej umowy o pracę, form zatrudnienia.