Środa, 21 października 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / Linkownia / Rankingi i raporty / PODSUMOWANIE RAPORTU „ŚWIADCZENIA DODATKOWE W OCZACH PRACOWNIKÓW W 2013 ROKU”

PODSUMOWANIE RAPORTU „ŚWIADCZENIA DODATKOWE W OCZACH PRACOWNIKÓW W 2013 ROKU”

W artykule zaprezentowano najciekawsze wnioski z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”. Przedstawiono w nim preferencje oraz opinie 2945 pracowników na temat otrzymywanych benefitów. Raport jest jedynym, który przedstawia problem benefitów z punktu widzenia pracowników i dodatkowo dokładnie opisuje sytuację na rynku świadczeń dodatkowych.

Z raportu wynika, że zdecydowana większość firm nie bada oczekiwań swoich pracowników i nie dokonuje oceny efektywności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracownikom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjonujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych, jako mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych. 

Niemniej jednak, większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów. Respondenci są również zainteresowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, nawet, jeżeli musieliby je współfinansować. 

Oferta świadczeń dodatkowych i oczekiwania pracowników

Zgodnie z wynikami raportu, 74,9% pracowników potwierdza, że ich firmy przyznają świadczenia dodatkowe. Dostępność świadczeń dodatkowych zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Najczęściej benefity oferują firmy działające w bankowości (92,6%). 
 

Wykres 1. Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w 2013 roku (n=2945)
null
Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakZ badania wynika również, że dostępność świadczeń jest różna w firmach o różnej wielkości. Im większe zatrudnienie tym większe prawdopodobieństwo otrzymywania benefitów przez zatrudnionych. Tylko 51% pracowników małych otrzymuje świadczenia dodatkowe (tabela 1), a w firmach bardzo dużych jest to aż 88,7% respondentów.

Kolejne ważne spostrzeżenie dotyczy dostępności benefitów w firmach o różnej formie własności. Aż 90,8% pracowników firm zagranicznych deklaruje, że ich pracodawcy oferują benefity. W firmach polskich odsetek ten wyniósł 63,3%.
 

Tabela 1. Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w różnych firmach

 

 

n

firma oferuje benefity

branża

bankowość

204

92,6%

usługi

391

70,6%

wielkość

organizacji

mała (do 49 zatrudnionych)

659

51,0%

średnia (od 50 do 249 zatrudnionych)

827

73,2%

duża (od 250 do 499 zatrudnionych)

364

80,8%

bardzo duża (powyżej 500 zatrudnionych)

1094

88,7%

kapitał

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

1236

90,8%

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

1697

63,3%

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe

Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, z którego korzystają pracownicy, jest podstawowa opieka medyczna (61%). 46% osób w ramach świadczeń dodatkowych ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych (basen, siłownia, czy zajęcia fitness). Na trzecim miejscu pod względem popularności (42%) znajduje się telefon służbowy do użytku prywatnego. 40% respondentów ma również dostęp do szkoleń i kursów zawodowych.
 

Wykres 2. Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe (n=1987)
null
Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak

Świadczenia dodatkowe preferowane przez pracowników

Pracownicy zatrudnieni w firmach, które nie posiadają programu świadczeń dodatkowych, deklarują, że chcą otrzymywać benefity. W pierwszej kolejności chcieliby mieć dostęp do podstawowej opieki medycznej (44%). Pożądane są również zajęcia sportowe (40%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (30%).
 

Wykres 3. Benefity oczekiwane przez pracowników firm, które nie oferują świadczeń dodatkowych (n=739)
null
Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak

Oczekiwana wartość benefitów

Pracownicy akceptują fakt, że cześć ich wynagrodzenia jest wypłacana w postaci świadczeń dodatkowych. Największa grupa respondentów (43,8%) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5% do 10% swojego wynagrodzenia całkowitego. 31,6% badanych chciałoby otrzymywać maksymalnie 5% wynagrodzenia w postaci świadczeń.
 

Wykres 4. Preferencje pracowników, co do udziału pakietu świadczeń dodatkowych 
w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2013 roku (n=1989)
null
Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak


Ponadto pracownicy są zainteresowani rozbudową przysługującego im pakietu świadczeń dodatkowych nawet, jeżeli wiązałoby się to z koniecznością ich współfinansowania (77%).
 

Wykres 5. Procent pracowników skłonnych do współfinansowania
dodatkowych benefitów w 2013 roku (n=1755)
null
Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak


Ponad połowa (62,6%) respondentów jest skłonna dopłacać do benefitów do 100 PLN miesięcznie. 26,3% pracowników jest gotowa współfinansować świadczenia w wysokości od 101 do 200 PLN. Zaledwie 10% badanych przeznaczyłoby na dodatkowe świadczenia więcej niż 200 PLN.
 

Wykres 6. Preferencje pracowników, co do udziału pakietu świadczeń dodatkowych 
w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2013 roku (n=1989)
null
Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak


 

Źródło: wynagrodzenia.pl