Start
Klub Absolwentów SGH z wizytą w Gabinecie Numizmatycznym Mennicy Polskiej