Niedziela, 20 września 2020 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / Wiadomości / CEMS MIM – więcej niż studia

CEMS MIM – więcej niż studia

CEMS Master in International Management Degree Programme (CEMS MIM) to program międzynarodowych studiów magisterskich będący pomostem pomiędzy teorią a praktyką. Jest to efekt bezpośredniej współpracy najlepszych uczelni biznesu z całego świata oraz międzynarodowych firm i partnerów społecznych.

Program CEMS MIM jest unikatowym programem magisterskim, na który składa się wiele  elementów, rzadko (jeśli w ogóle) znajdujących się w programach studiów:

  • zaawansowane wykłady menedżerskie (realizowane przez poszczególne uczelnie oraz jako wspólnie opracowywane zajęcia przez wykładowców i praktyków z różnych krajów),
  • seminaria rozwoju umiejętności menedżerskich (skill seminars),
  • projekty biznesowe w firmach (business projects) realizowane przez studentów w semestrze letnim,
  • minimum 8-tygodniowe praktyki zagraniczne.


Praktyki zagraniczne CEMS mają na celu zapewnienie studentom zastosowania teoretycznej wiedzy i akademickiego doświadczenia w profesjonalnym i wielokulturowym środowisku biznesowym.

Rekrutacja do programu CEMS MIM jest odrębna od rekrutacji na studia i programy wymiany. Więcej informacji:  http://administracja.sgh.waw.pl/en/cpm/cems/admission 

CEMS (The Global Alliance in Management Education) jest  stowarzyszeniem 31 czołowych uczelni biznesu (początkowo z Europy a obecnie z całego świata) oraz około 73 międzynarodowych firm (corporate partners) i 7 partnerów społecznych, tworzących globalnym strategiczny alians nakierowany na wyznaczanie najwyższych standardów kształcenia biznesowego. Standardy te oparte są na najlepszych praktykach nauczania w uczelniach biznesu oraz wymaganiach i doświadczeniach uczestniczących w programie firm.

Informacja o CEMS na SGH: www.sgh.waw.pl/cems